Parafia    
św. Michała Archanioła    
Wiadomości Sanktuarium Aniela Salawa Multimedia Parafia Msze Święte Kontakt
 

Sieprawska parafia należy do najstarszych ośrodków duszpasterskich w archidiecezji krakowskiej.
Wymieniana w aktach kamery apostolskiej z lat 1325-1327, istniała najprawdopodobniej już w XIII stuleciu.

Początek kościołowi parafialnemu mogła dać początek kaplica dworska lub kapliczka przydrożna, stojąca w pobliżu placu targowego. Domysł ten nosi znamiona prawdopodobieństwa, ponieważ badania wykazały, iż pierwotny kościół parafialny stał tuż przy przechodzącym przez wioskę trakcie węgierskim.

Pierwszy kościół w Sieprawiu nosił wezwanie św. Marcina. Z początków jego istnienia zachowało się kilka imion proboszczów parafii: w latach 1325-27 był to ks. Miłosław, w roku 1440 ks. Bartłomiej, zaś w roku 1474 ks. Berard. Prawo patronatu nad kościołem mieli kolejni dziedzice Sieprawia. Liber beneficiorum Jana Długosza, pochodzące z 1440 roku, określa parafię jako dobrze zorganizowaną placówkę duszpasterską, posiadającą kościół, duszpasterza oraz wydzielony teren. Do parafii należały wtedy: Siepraw, Krzyszkowice, Olszowice, Zawada, Kawęciny i Łyczanka. Taki stan utrzymał się aż do końca XIX wieku. Początkowo parafia należała do dekanatu dobczyckiego alias szczyrzyckiego - była więc własnością opactwa cysterskiego - następnie wielickiego, myślenickiego, by w roku 1992 stać się częścią dekanatu Mogilany.
 


Duszpasterze


Ksiądz prałat Piotr KLUSKA - proboszcz, kustosz Sanktuarium
Urodzony w 1951 roku w Łętowni, święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku
tel. 12-274-60-97 wew. 21


Ksiądz Wikariusz mgr Wojciech GAZDOWICZ

Urodzony w 1981 roku w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął w roku 2006
tel. 12-274-60-97 wew. 23

Ksiądz Wikariusz mgr Wojciech LEŚNIAK
Urodzony w 1971 roku w Myślenicach, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1997
tel. 12-274-60-97 wew. 22

Nabożeństwa, kancelaria i inne ważne informacje
Grupy Parafialne

 

Sanktuarium Aniela SalawaMultimediaParafiaMsze ŚwięteKontaktSzukaj...