Peregrynacja Ikoiny i Krzyża ŚDM

Drodzy Bracia i Siostry,

Peregrynacja to termin pochodzący z języka łacińskiego (peregrinatio), który oznacza dla nas Katolików uroczyste przeniesienie przedmiotów kultu np. relikwii, obrazów, krzyża, Pisma św. do kościołów, wspólnot kościelnych a także rodzin.
W wymiarze duchowym nie jest to tylko akt przyjęcia jakiegoś symbolu, ale poprzez symbol przyjęcie samego Boga, Maryi czy też Świętych. Jest to zatem osobowe spotkanie Boga, Maryi lub Świętych z ludźmi na ziemi pielgrzymującymi do nieba, to spotkanie Nieba z ziemią.

Peregrynacja
jest szczególnym czasem przyjęcia samego Boga pod swój dach, jak niegdyś Abraham przyjął Trójcę Przenajświętszą do swej rodziny i gościł ją w swym domu(zob. Rdz 18).
jest przyjęciem Jezusa wędrującego po ziemi, który chce się zatrzymać u nas jak u Zacheusza (zob. Łk 19,1-10), by okazać nam miłość, by objawiać nam Boga Ojca, uzdrawiać chorych na ciele i duszy, by umacniać naszą wiarę, obdarzać pokojem, uczyć Bożej Mądrości; który pragnie odpocząć u nas jak w domu u Łazarza, Marty i Marii i spędzić czas wśród swych przyjaciół.
jest przyjęciem Maryi wędrującej po ziemi i zatroskanej o nas swe dzieci, która prosi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie [Jezus]” (J 2,5b); która uczy nas przykładem swego życia pokornego poddania woli Boga i rozważania wszystkiego w swych sercach (por. Łk 1, 29; 2,19).

Peregrynacja
• jest też wyrazem naszej gościnności, wdzięczności i miłości do Boga i Maryi naszej Matki.
 jest troską o świętość osobistą i całej rodziny
 jest świadectwem wiary

Drodzy Parafianie
Przyjmując tak wyjątkowych Gości, a zarazem najbliższą nam rodzinę wiary należy poświecić im cały swój czas, dlatego zachęcam, aby w tym dniu:
 zadbać całą rodziną, aby wszyscy mieli czyste serca.
 nie włączać radia, telewizora, komputera.
 tak zorganizować czas, by wyjątkowi goście nie byli sami, by w chwilach poza wspólnotową, rodzinną modlitwą, ktoś zawsze czuwał i modlił się.
 nocą można podzielić czuwanie między domowników i zmieniać się czuwając do rana.

Scenariusz Peregrynacji

1. 18.00 - Msza św. z przyjęciem pana Jezusa w Komunii św.
2. Przejęcie Symboli i wprowadzenie do domu
3. Modlitwy str. 6
4. 20.00 – Różaniec św. cz. I
5. 21.00 – Apel Jasnogórski – Młodzieżowy str. 35
6. Czuwanie wspólne lub osobiste z wykorzystaniem materiałów – Pismo św. Dzienniczek Siostry Faustyny, przemówienia papieża Jana Pawła II, śpiewanie pieśni Maryjnych.
7. Czuwanie nocne
8. 6.00 - (lub wcześniej w zależności jak domownicy idą do pracy) - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny.
9. Różaniec i czuwanie osobiste
10. 12.00 - Anioł Pański i litania do św. Jana Pawła II
11. Czuwanie osobiste
12. 15.00 Droga Krzyżowa i litania do św. Siostry Faustyny
13. Czuwanie osobiste lub wspólne
14. 17.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, litania do bł. Anieli Salawy
15. Modlitwy pożegnania str. 33
16. 17.30 – wprowadzenie Symboli do kościoła przy śpiewie Apelu Jasnogórskiego: Maryjo Królowo Polski…

KSIĘGA PAMIĄTKOWA

Każda rodzina, może dokonać wpisu we wspomnianej księdze. Jest to miejsce, w którym na papier przelać można nasze podziękowania, które nosimy w sercu i duszy, za wszelkie dary i łaski otrzymane za wstawiennictwem Maryi od Pana Boga. Można także przedstawiać prośby i postanowienia. Wpis będzie jednocześnie świadectwem naszej wiary i zaangażowania duchowego w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.

Na wewnętrznej stronie księgi umieszczone są koperty, w których można złożyć dowolną ofiarę na ŚDM, podpisując kopertę nazwiskiem i imieniem oraz podając adres i pozostawić w księdze pamiątkowej, lub złożyć bezpośrednio do wolontariuszy lub kapłanów w kościele. Każdy dobroczyńca zostanie wpisany do Księgi Darczyńców, do której wgląd mieć będzie Komitet Parafialny. Wszelkie zebrane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na przygotowanie i przygotowanie Święta Młodych w Sieprawiu, potrzeby formacyjne wolontariuszy działających w naszej parafii, dni skupienia, a część z nich przekazanych zostanie na akcję „Bilet dla brata”, która ma na celu sfinansowanie pobytu młodych z krajów ubogich na ŚDM.

Jednocześnie zapewniamy darczyńców o nieustannej modlitwie wolontariuszy za hojność serc dla młodego Kościoła czyli młodzieży całego świata. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.


Racz Panie
nagrodzić życiem wiecznym
wszystkich, którzy nam dobrze czynią
dla Imienia Twego. Amen.


PISMO ŚWIĘTE

W orędziu na XXX ŚDM, który odbył się w Rzymie tego roku w Niedzielę Palmową, Ojciec Święty Franciszek usilnie prosił:

Po raz kolejny zachęcam was do spotkania z Panem poprzez częste czytanie Pisma Świętego. Jeśli jeszcze nie nabraliście tego zwyczaju, to zacznijcie od Ewangelii. Czytajcie codziennie jeden fragment. Pozwólcie, by Słowo Boże przemawiało do waszych serc, oświecało wasze kroki (por. Ps 119,105). (…)Spotkanie z Bogiem na modlitwie, poprzez czytanie Biblii oraz w życiu braterskim, pomoże wam lepiej poznać Pana i samych siebie. Tak, jak się to stało w przypadku uczniów z Emaus (Łk 24,13-35), głos Jezusa sprawi, że wasze serca zapłoną i otworzą się wasze oczy, aby rozpoznać Jego obecność w waszej historii, odkrywając w ten sposób plan miłości, jaki On ma wobec waszego życia.

W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego, pragniemy, aby każda rodzina, biorąca udział w peregrynacji symboli ŚDM, przeczytała fragment Pisma Świętego. Rozpoczniemy, tak jak zachęca papież, od Ewangelii. Prosimy, by po zakończeniu lektury tej Świętej Księgi, dana rodzina zaznaczyła moment, w którym skończyła czytać, a kolejna, podjęła rozważanie Słowa Bożego właśnie od zaznaczonego fragmentu.

Skoro Pismo Święte to najpiękniejsza księga świata, to należy ją ukochać. Pokochanie Bożego Słowa, to posiadanie i traktowanie Go z szacunkiem, codzienne czytanie i rozważanie choć małego fragmentu oraz życie Nim na co dzień.

Umiłowanie czytania Pisma Świętego jest znakiem mądrości człowieka, jest mocą przenikającą nasze życie, mocą, która nas przemienia, uzdrawia i stwarza na nowo każdego dnia do miłości większej.