Multimedia

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Henryka Kamińskiego - 18 czerwca 2017 rok