3 Niedziela Zwykła

W przyszłą niedzielę rozpoczęcie 40-godzinnego nabożeństwa, które będzie odprawiane w trzy kolejne niedziele poprzedzające Wielki Post.

Czytaj więcej...

Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego kończy obchody misterium Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia.

Czytaj więcej...

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Jutro, 6 stycznia, UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO /Trzech Króli/.

Czytaj więcej...

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Środa - oktawa Narodzenia Pańskiego – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI, 1 stycznia – Nowy Rok 2020.

Czytaj więcej...

4 Niedziela Adwentu

We wtorek wieczór w domach, przy rodzinnym stole, będziemy przeżywać Wigilię Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...

3 Niedziela Adwentu

W piątek – dzień spowiedzi świętej w naszej Parafii, dla przygotowania naszych serc na spotkanie z przychodzącym do nas Boga i na szczęśliwe rodzinne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia.
Spowiedź będzie: od godz. 8.00 do godz. 12.00, z przerwą o godz. 9.00 (około pół godziny) oraz od godz. 14.30 do godz. 18.00, z przerwą o godz. 16.00 (około pół godziny).

Czytaj więcej...

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Roraty w Sanktuarium są od poniedziałku do soboty o godz. 17:00.

Czytaj więcej...

1 Niedziela Adwentu

Rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny. Adwent jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie nasze dusze kierujemy ku oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście na końcu czasów.

Czytaj więcej...

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W przyszłą niedzielę – pierwsza niedziela Adwentu. Początek Nowego Roku Kościelnego.

Czytaj więcej...