Chrzest Święty

  1. Chrztu świętego udzielamy zasadniczo w każdą trzecią niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i w drugi dzień Świąt Wielkanocnych podczas Mszy świętej o godzinie 11.00. Ta właśnie Msza św. ofiarowana jest w intencji chrzczonych dzieci.

  2. Wyjątek od tej reguły stanowią uzasadnione wypadki losowe rodzin chrzczonych uniemożliwiające chrzest w wyznaczonym terminie.

  3. Rodzice zgłaszają zamiar chrztu dziecka najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem chrztu, tak aby móc uczestniczyć w pouczeniu chrzcielnym. Do kancelarii parafialnej należy wtedy przynieść:
  1. Rodzice naturalni i chrzestni dziecka powinni przed Uroczystością Chrztu świętego przystąpić do Spowiedzi świętej.

  2. Rodzice naturalni dziecka chrzczonego, którzy nie zawarli sakramentalnego związku małżeńskiego składają pisemne oświadczenie gwarantujące podjęcie przez nich starań zmierzających w kierunku religijnego wychowania dziecka. Naturalny i wysoce wskazany porządek to chrzest dziecka po zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego przez jego rodziców.

  3. Rodzic chrzestny przyjmuje na siebie obowiązek wspierania dziecka przykładem prawdziwego życia religijnego i dlatego może nim zostać tylko ta osoba, która: