"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili" (Mt 25,40).
"Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24)
"I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby był wierna świętemu prawu życia"
(Sługa Boży Jan Paweł II, Nowy Targ 8 VI 1979 r.)
Kraków, marzec Roku Pańskiego 2006


W roku 25-lecia naszej Krucjaty, w duchu wdzięczności za ogrom Łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni w Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawiennictwo Matki Bożej proponujemy wspólną modlitwę w następujących intencjach:

- dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowanie dzieci, uratowanie sumień matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych

- błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku

- błagalnej: o wprowadzenie prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnik Kruciaty zobowiązuje się modlić przez jeden rok w powyższych intencjach:

- codziennie odmawiając wybraną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego;
-uczestnicząc, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej. Chorzy, osoby w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć we Mszy Świętej, proszone są o ofiarowanie dnia cierpienia w intencji obrony życia.

W tę modlitwę można włączyć się w każdej chwili!

Serdecznie zapraszamy do jej podjęcia.

W imieniu organizatorów:
ks. Stanisław Maślanka - asystent kościelny Krucjaty
dr med. Józefa Deszcz
dr inż. Adam Kisiel
dr Beata Trzcińska
dr inż. Antoni Zięba

rozne-pl-50
936227
Dzisiaj: 125
Wczoraj: 431
Ten miesiąc: 5.131