1. Chrztu świętego udzielamy zasadniczo w każdą trzecią niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i w drugi dzień Świąt Wielkanocnych podczas Mszy świętej o godzinie 11.00. Ta właśnie Msza św. ofiarowana jest w intencji chrzczonych dzieci.

 2. Wyjątek od tej reguły stanowią uzasadnione wypadki losowe rodzin chrzczonych uniemożliwiające chrzest w wyznaczonym terminie.

 3. Rodzice zgłaszają zamiar chrztu dziecka najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem chrztu, tak aby móc uczestniczyć w pouczeniu chrzcielnym. Do kancelarii parafialnej należy wtedy przynieść:
 • odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • odpis aktu małżeństwa konkordatowego jeśli takie zostało zawarte lub odpis aktu małżeństwa cywilnego z USC jeśli takie zostało zawarte.
 • zaświadczenia o tym, że kandydaci na rodziców chrzestnych są praktykującymi katolikami, w wypadku gdy nie mieszkają na terenie tutejszej parafii.
 1. Rodzice naturalni i chrzestni dziecka powinni przed Uroczystością Chrztu świętego przystąpić do Spowiedzi świętej.

 2. Rodzice naturalni dziecka chrzczonego, którzy nie zawarli sakramentalnego związku małżeńskiego składają pisemne oświadczenie gwarantujące podjęcie przez nich starań zmierzających w kierunku religijnego wychowania dziecka. Naturalny i wysoce wskazany porządek to chrzest dziecka po zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego przez jego rodziców.

 3. Rodzic chrzestny przyjmuje na siebie obowiązek wspierania dziecka przykładem prawdziwego życia religijnego i dlatego może nim zostać tylko ta osoba, która:
 • Przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – bierzmowanie.
 • Praktykuje religijnie, żyje zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej.
 • jeśli jest w wieku szkolnym - uczęszcza regularnie na katechizację.

rozne-pl-15
939683
Dzisiaj: 3
Wczoraj: 80
Ten miesiąc: 2.209