1. Narzeczeni zgłaszają swe pragnienie zawarcia związku małżeńskiego w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Można wcześniej zarezerwować dzień i porę odprawienia ślubu.

  2. Duszpasterz w oparciu o udzielone odpowiedzi narzeczonych sporządza protokół badania kanonicznego przed zawarciem małżeństwa.  Narzeczeni przynoszą wtedy do Kancelarii następujące dokumenty:
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że w świetle prawa cywilnego nie ma przeszkód do zawarcia przez nich związku małżeńskiego lub odpis aktu zawarcia małżeństwa cywilnego jeśli wcześniej zawarli związek cywilny (w wypadku zawarcia związku cywilnego za granicą przynoszą odpis aktu zawarcia małżeństwa potwierdzony przez polski Urząd Stanu Cywilnego)
  • metryki chrztu w wypadku, gdy zostali ochrzczeni poza parafią zawierania związku małżeńskiego
  • dowody osobiste
  • świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
  • świadectwa ukończenia Katechez Przedmałżeńskich i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego
  • Dane świadków: Imię, Nazwisko, adres, zawód wykonywany
  1. W dalszej kolejności są zobowiązani do zadbania o wygłoszenie zapowiedzi w obu parafiach ich zamieszkania.

  2. Przygotowanie kończy druga rozmowa z duszpasterzem dopuszczająca do zawarcia małżeństwa i poświęcona omówieniu ceremonii ślubu.  Powinna mieć ona miejsce około 2 tygodnie przed uzgodnionym terminem.

  3. Narzeczeni przebywający za granicą mogą przygotować powyższe formalności do zawarcia małżeństwa w miejscu swego pobytu. W takim wypadku duszpasterz, który sporządził protokół rozmów z narzeczonymi i zaopatrzył go w stosowne dokumenty - przesyła kompletny protokół do biskupa ordynariusza, któremu podlega, ten po sprawdzeniu przesyła dokumenty do Kurii Metropolitalnej w Krakowie, skąd parafia otrzymuje dokumentację i pozwolenie biskupa krakowskiego na pobłogosławienie małżeństwa.

rozne-pl-72
939683
Dzisiaj: 3
Wczoraj: 80
Ten miesiąc: 2.209