Dr inż. Antoni Zięba - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka:

Po raz pierwszy w dziejach naszego narodu zezwolono polskim kobietom na praktycznie nieograniczone "przerywanie ciąży" 9.III.1943 r. Zrobił to okupant hitlerowski w okresie największych zmagań naszego Narodu z hitlerowskim najeźdźcom; żeby sprawa była do końca jasna, należy dodać, że w tym czasie, kiedy hitlerowcy zezwolili Polakom na tzw. przerywanie ciąży, Niemkom to było zabronione pod karą śmierci.

I drugi fakt: dokładna data uchwalenia "aborcyjnej ustawy": 27.IV.1956 r., a Październik był w październiku 1956 r. Stąd jakże prosty wniosek i jednoznaczne określenie: ustawa aborcyjna była ustawą stalinowską, z okresów błędów i wypaczeń, najczarniejszego okresu naszej powojennej historii.
I niechaj nikt, ale to naprawdę nikt, kto chociaż w części poczuwa się do tego, że jest człowiekiem wierzącym, że jest chrześcijaninem, niechaj nigdy nie próbuje stawiać wyżej praw hitlerowskich i stalinowskich, które mówiły, że wolno zabijać nad Prawo Boże, które mówi NIE ZABIJAJ. Bo taki mamy wybór: albo uznajemy racje Prawa Bożego albo w swojej głupocie czy pysze - powiemy, że Pan Bóg się pomylił, a rację mieli "ustawodawcy" hitlerowscy czy stalinowscy. Zastanówmy się!

Dopiero 7.I.1993 roku udało się anulować stalinowską ustawę zezwalającą na zabijanie dzieci i zastąpić ją prawem chroniącym życie nie narodzonych.

Martin Borman - hitlerowski zbrodniarz wojenny:

"... obowiązkiem Słowian jest pracować za nas. Płodność Słowian jest niepożądana. Niechaj używają prezerwatyw albo robią skrobanki - im więcej tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna".
(cyt. za J. Heydecker, J. Leeb "Trzecia Rzesza w świetle Norymbergii - bilans tysiąclecia", Książka i Wiedza, Warszawa 1979)


"Klasycy" marksizmu-leninizmu opowiadali się za "wolnością" kobiet, legalizacją aborcji. Ludobójca Lenin pisał: "domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia" (cyt. za: W.I.Lenin, "Dzieła", Książka i Wiedza 1950, tom 19, str. 321)

Związek Sowiecki już w 1920 r. jako pierwszy kraj na świecie w XX w. zalegalizował sztuczne poronienia.
Prawo do życia poczętych dzieci nie wynika z przesłanek religijnych, ale ogólnoludzkiej, ponadwyznaniowej zasady:
NIE WOLNO ZABIJAĆ NIEWINNYCH LUDZI!


Ronald Reagan - prezydent USA:

"Abraham Lincoln uważał, że nie moglibyśmy przetrwać jako wolny kraj, gdyby jedni ludzie mogli decydować, że inni nie dorastają do wolności i dlatego powinni być niewolnikami. Podobnie my nie możemy przetrwać jako wolny naród, gdy jedni ludzie mogą decydować, iż inni nie dorastają do tego, aby żyć i dlatego powinni być zabici przed narodzeniem lub nawet tuż po narodzeniu".
(R. Reagan "Abortion and the conscience of the nation", T.N. Publishers, New York 1984)


Matka Teresa z Kalkuty:


"Aborcja zabija pokój, miłość i godność rodzinną. Dlatego tak ważna jest jednocząca siła rodzinnej modlitwy. Ognisko domowe, w którym ludzie się modlą - pozostają zjednoczone... Aborcja niszczy, zabija. Każde dziecko jest stworzone przez Boga i przeznaczone do wielkich spraw. Dziecko ma prawo zabijać swoje własne dziecko, to czyż nie mogą czynić tego inni ludzie wobec siebie nawzajem?"
(cyt za: "Testament Matki Teresy z Kalkuty", Verbinum, Warszawa 1998)

rozne-pl-10
944695
Dzisiaj: 52
Wczoraj: 155
Ten miesiąc: 2.155