Prelekcja ks. proboszcza Piotra Kluski podczas konferencji
Asystentów Prowincjonalnych i Regionalnych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Kraków-Olszanica, 28.IV.2009 r.

SIEPRAW

KULT BŁ. ANIELI SALAWY

Ks. Piotr Kluska, proboszcz

Konferencja Asystentów Prowincjonalnych i Regionalnych
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

I. Rodzinna Parafia  bł. Anieli Salawy.

II. Bł. Aniela Salawa /Świadectwo J.P.II/.

III. Kult Bł. Anieli w rodzinnym Sieprawiu.

IV. Co Sanktuarium Bł. Anieli Salawy, w Sieprawiu, może zaoferować Pielgrzymom?

V. Foldery; książki; obrazki.

 

Ad I. Powstanie parafii w Sieprawiu – na podstawie dokumentów pośrednich – datuje się na rok 1300.

W roku 2000 /Jubileusz chrześcijaństwa/ Parafia przeżywała uroczyście 700-lecie swego istnienia, przygotowując się równocześnie do 10-tej rocznicy beatyfikacji  Anieli Salawy.

 

Na 10-tą rocznicę beatyfikacji  Parafia odbudowała ruiny spalonego kościoła w roku 1968, wybudowanego w pierwszej połowie XVII w.

 

Nowy kościół parafialny zaczęto budować 50 lat temu, czyli w roku 1959, z inicjatywy ks. proboszcza Jana Przytockiego. Jest to pierwszy nowoczesny kościół w Polsce. Kościół ten został konsekrowany w roku 1995, przez ks. kard. Franciszka Macharskiego, gdy proboszczem był ks. Antoni Rusinek. Ks. Antoni przygotował ostateczny wystrój kościoła, jednakże konsekracja odbyła się już bez niego. Z powodu ciężkiej choroby krótko przed konsekracją, ks. proboszcz  został skierowany do szpitala.

W roku 2004, ks. kard. Franciszek Macharski, erygował kościół parafialny w Sieprawiu do godności Sanktuarium Bł. Anieli Salawy.

 

Do dziś zachował się również pierwotny kościółek, św. Marcina, drewniany – z XV wieku.

 

Cztery kilometry na zachód, w stronę Mogilan, w Olszowicach,  stanowiących cząstkę parafii Siepraw, mieszkańcy obrali bł. Anielę za patronkę dla rozbudowywanej kapliczki z roku 1989.

 

Siepraw położony jest na malowniczych wzgórzach Pogórza Wielickiego,  około 20 km od Krakowa.

Wciąż mocne są tutaj tradycje rzemieślnicze. Często Siepraw jest określany mianem: „Zagłębie Szczotkarskie”.

 

Tutaj, w Sieprawiu, urodziła się Bł. Aniela Salawa, 9.IX.1881 r. w pobożnej rodzinie. Ojciec –Bartłomiej Salawa -  był kowalem. Matka –  Ewa z d. Bochenek  - druga żona Bartłomieja - wychowywała dzieci…

„Rodzice Anieli  posiadali liczne potomstwo. Z pierwszą żoną Magdaleną z d. Wielgus, Bartłomiej miał dwoje dzieci, a z drugą żoną Ewą – dziesięcioro. Aniela była  dziewiątym dzieckiem Ewy, a jedenastym Bartłomieja”. /Ks. K. Panuś/. Nie było łatwo utrzymać liczną rodzinę z sześciomorgowego gospodarstwa.

 

Mając 16 lat, Aniela „jesienią po ostatnich pracach polowych” udała się na służbę do Krakowa.

 

Ad II. Beatyfikacji Anieli Salawy dokonał  Ojciec Święty Jan Paweł II, 13 sierpnia 1991 r. na Rynku Krakowskim, przed Bazyliką Mariacką w Krakowie.

Podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Ojciec Święty tak mówił o Anieli Salawie:

 

„Ta córka ludu polskiego, urodzona w niedalekim Sieprawiu, znaczną część swego życia związała z Krakowem. To miasto było środowiskiem jej pracy, jej cierpienia, jej dojrzewania w świętości. Związana z duchowością świętego Franciszka z Asyżu, okazywała niezwykła wrażliwość na działanie Ducha Świętego”.

 

Na zakończenie Mszy świętej Ojciec Święty modlił się słowami pochodzącymi z jej dziennika, w którym tak woła do Chrystusa Aniela: „Pragnę, żebyś był tak uwielbiony, jak jesteś wyniszczony”

 

Wspomniał również, że często nawiedzając jej grób u OO Franciszkanów, rozważał Jej słowa:  „Panie, - żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz”. Wspomniał te słowa,  dziękując „swoim rodakom w Krakowie za  Biały Marsz sprzed dziesięciu lat…”.

 

Na zakończenie Mszy świętej , powierzając Opiece B. Anieli Salawy naszą Ojczyznę modlił się: „Bł. Anielo Salawo, naucz nas być wolnymi!”.

 

Bł. Anielę Salawę, ubogą służącą, Ojciec Święty chętnie stawiał obok świętej Jadwigi Królowej Polski i „matki narodów”: „Niech się zjednoczą w naszej świadomości te dwie kobiece postaci: królowa i służąca! Czyż całe dzieje świętości chrześcijańskiej, duchowości budowanej na ewangelicznym wzorze, nie wyrażają się w tym prostym zdaniu: SŁUŻYĆ BOGU – TO ZNACZY KRÓLOWAĆ? Tę samą prawdę wyraża życie wielkiej królowej i życie prostej służącej”.

 

Ad III. W świadomości Parafian z Sieprawia głęboko jest zapisana postać bł. Rodaczki  - Anieli Salawy. Wiele tutaj uczyniono dla rozwoju Jej kultu. Na Beatyfikację wykonano w parafialnym kościele kaplicę ku Jej czci. Kaplica znajduje się w bocznej nawie świątyni. Tam, w dniu beatyfikacji, został w uroczystej Procesji  wniesiony i umieszczony obraz Bł. Anieli, namalowany przez Stanisława Jakubczyka /Obraz ten poświęcił Jan Paweł II przy grobie bł. Anieli, w Kaplicy Męki Pańskiej,  w Bazylice OO Franciszkanów. Należy przypomnieć, że Obraz z beatyfikacji jest w u Księży Misjonarzy – w Parafii p.w. bł. Anieli Salawy, w Krakowie, na ul. Kijowskiej/.W Ołtarzu spoczęły  relikwie bł. Anieli. Obok licznie są wieszane wota. Parafianie często nawiedzają to miejsce i modlą się tu, prosząc o łaski za jej przyczyną i dziękując za wysłuchane prośby.

Dekretem, z dnia 19 marca 2004 roku, ks. Kard. Franciszek Macharski, ustanowił kościół parafialny w Sieprawiu Sanktuarium Bł. Anieli Salawy, aby poprzez ten akt spotęgować nabożeństwo do Bł. Anieli Salawy oraz aby to Sanktuarium stało się szczególnym miejscem modlitw o Jej kanonizację.

Uroczystość z tytułu ustanowienia Sanktuarium obchodzona była podczas Odpustu ku czci Bł. Anieli, 9.IX.2004 r..

Uroczystości  przewodniczył Jego Eminencja Ks. Kard. Franciszek Macharski. Obecny był także  ks. bp Albin Małysiak, wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych, Franciszkański Zakon Świeckich, parafianie i licznie przybyli goście-pielgrzymi. Byli przedstawiciele samorządów, Bractwo Kurkowe, przedstawiciel Wojska Polskiego, pułkownik Wiesław Wanat. Pan pułkownik odczytał  list  od generała broni Mieczysława Bieńka, w którym generał wspomniał heroiczną postawę bł. Anieli Salawy w czasie I wojny światowej. Czytamy w liście: Aniela Salawa „Opiekując się nad  żołnierzami walczącymi o wolność i niepodległość Ojczyzny dała dowód odwagi i samarytanizmu”. Generał wyraził również życzenie, aby to Sanktuarium stało się miejscem rozbudzania wiary i patriotycznych postaw wiernych nie tylko dla Archidiecezji Krakowskiej ale również licznie odwiedzających pielgrzymów.

Bł. Anielę Salawę, wspominamy jako służącą i mistyczkę. Uczy nas ona wrażliwości na potrzeby drugich i zjednoczenia z Chrystusem w cierpieniu. Uczy też właściwie korzystać z wolności. Często wzorem Ojca Świętego modlimy się: „Błogosławiona Anielo Salawo – naucz nas być wolnymi!”

Bł. Aniela Salawa jest patronką III Zakonu. Ks. kardynał Franciszek Macharski polecił ją czcić  również jako patronkę nieuleczalnie chorych.

 

Często ktoś stawia pytanie: Czy rodacy czczą Błogosławioną Anielę Salawę?

O tym, że tak i to bardzo, świadczy  dzieło odbudowy ruin po pożarze Starego Kościoła.

Kościół ten wybudowano na początku XVII wieku. Spłonął w r. 1968.

Po 30 latach od pożaru na zbliżającą się 10-tą rocznicę beatyfikacji, postanowiono podźwignąć z ruin tę świątynię i uczynić ją pomnikiem dziedzictwa kultury, ważnym ogniwem pamięci o naszej historii i WOTUM ZA BEATYFIKACJĘ. W tym kościele otrzymała chrzest Aniela Salawa –Błogosławiona, Święta! (9.IX.1881 r./.  Kiedy –mając 16 lat – opuszczała rodzinny Siepraw, idąc na służbę do Krakowa, uklękła na progu tej świątyni powierzając się Opiece Matki Bożej Sieprawskiej.

Podczas prac budowlanych i konserwacyjnych pochylono się z największą czcią nad każdym kamieniem tworzącym mury świątyni, oraz nad ocalałymi pamiątkami.

Z ocalałych pamiątek, najważniejsze są:

*Obraz Matki Bożej Sieprawskiej przed którym modliła się Aniela Salawa /w czasie pożaru spłonął obraz M.B. Mehoffera/.  

*Kamienna mensa ołtarzowa. 

*Kamienne stopnie ołtarzowe.

*Chrzcielnica kamienna z XVIII w., przy której otrzymała sakrament chrztu nasza Święta.

 

W odbudowanym „Starym Kościele” został ufundowany przez rodzinę pragnącą pozostać anonimową, nowy obraz, namalowany przez krakowskiego artystę Jerzego Kumalę, pod tytułem: „Mój anioł pójdzie przed tobą” /…/. Ukazuje beatyfikację na Rynku Krakowskim i opowiada historię Anieli, która w wieku 16 lat opuszcza Siepraw i udaje się na służbę do Krakowa.

 

Szczególnym wyrazem kultu bł. Anieli Salawy w rodzinnej parafii są modlitwy w Jej Sanktuarium.

Pragniemy je tutaj omówić na przykładzie jednego roku – roku 2008, analizując:

 

A. Intencje Mszy świętej –„przez wstawiennictwo bł. Anieli Salawy”.

B. Prośby podczas Nowenny w I czwartki: /karteczki i internet/.

C. Księga Pamiątkowa. /Wpisy Pielgrzymów/.

 

Ad A.    W roku 2008, w Sanktuarium Bł. Anieli Salawy odprawiono 68 Mszy świętych, w których była zawarta intencja „za przyczyną bł. Anieli Salawy”.

Błagalnych było 36 intencji. Dziękczynnych – 32.

 

Intencje błagalne:       O zdrowie (15). W intencji III Zakonu (10). O kanonizację (7).

                                    O szczęśliwe rozwiązanie (2). W intencji nowożeńców (1).

                                    W intencji  L.K.S. Karpaty (1).

 

Intencje dziękczynne: W rocznice ślubu (17). Z okazji urodzin (9). Za otrzymane łaski (4).

                                     Za uzdrowienie (1).  Od Klubu L.K.S. Karpaty (1).

 

Ad B. Prośby spisane na karteczkach:  242. (Średnio 20 karteczek na Nowennie.)

 

        Prośby przesłane drogą elektroniczną (Internet: www.sanktuarium-siepraw.katolicki.eu):

        119 stron; około 800 osób, z 63 miejscowości.

Miejscowości, z których przez Internet przesłano intencje modlitw przez przyczynę bł. Anieli Salawy (2008 r.). /Ułożone alfabetycznie/:

 

Augustów                           Konina k. Mszany D.                        Rudnik

Bełchatów                           Kraków                                              Różan

Bielsko Biała                      Krosno                                                Rypin

BOCHUM /Niemcy/         KUNGSBACHA –Szwecja              Rzeszotary

Brwinów                             Lądek Zdrój                                        Rzeszów

Brzezówka                          Lidzbark Warmiński                          Siepraw

Bydgoszcz                          Lublin                                                 Skierniewice

Czechówka                          Łódź                                                   Słupca

Częstochowa                       Mońki                                                 Sosnowiec

Dąbrowa Górnicza              Myślenice                                           Suwałki

Dębica                                 Namysłów                                          Swarzędz

Elbląg                                  Nowa Sarzyna                                    Szczecin

Gdańsk                                Olszowice                                           Świecie nad Osą

Gębice                                  Olsztyn                                              Toruń

Gorzów Wielkopolski         Olsztynek                                            Warszawa

Grójec                                  Poznań                                                Wieruszów

HERISAU /Szwajcaria/      Pruszków                                            WILNO

Jarosław                               Radom                                                 Wodzisław Śląski

Katowice-Panewniki            Ropczyca                                            Wołomin

Kobylnica                             Ruda Śląska                                        Wrocław

                                                                                                          Września

                                                                                                          Ząbkowice Śląskie

                                                                                                          Żory.

 

Ad C. Księga Pamiątkowa.

 

W Księdze Pamiątkowej są wpisy Pielgrzymów z różnych miejscowości i różnych stanów.

 

Miejscowości: Mydlniki, Luborzyca, Ziembice, PUTNICY Z KROMOPACH SLOVENSKO,

Stryszów, Warszawa, Przemyśl, Poronin, Biały Dunajec, Węgry, Pabianice, Ukraina, Olsztyn, Szczecin, Kraków, Włocławek, Bielsko Biała.

 

Stany: Kapłani, klerycy, dzieci, Siostry zakonne i inni.

           Między innymi: Ks. Rektor WSD Archidiecezji Krakowskiej wraz z alumnami,

           Ks. Józef Bar (bratanek Ojca Bara Wicepostulatora, Kanclerz Kurii w Przemyślu),  

           Księża Prałaci  (Sołtysik, Misiniec, Jakubiec, Boroń),  alumni z WSD ze Lwowa

z Ukrainy, Ks. Piotr Lizoń Tow. Chryst. i 4 diakonów, Grupa z Węgier z ks. Piotrem

Bakowiczem, Kapelan więźniów (50 lat życia, 23 lata kapłaństwa, 15 lat posługi w areszcie).

Siostra Renata Kotarba służebniczka misjonarka z Ukrainy –„Proszę o łaskę odrodzenia życia parafialnego w parafiach katolickich na Ukrainie: Oratów Pochrebyszcze, Klinci, Lipowiec”, Siostra  Janina  Służebniczka –„Proszę o łaskę zgadzania się z wolą Bożą w cierpieniach”, Siostra Agnieszka przełożona generalna z siostrami, Siostry z Przemyśla, Grupa osób członków ruchu ekologicznego im. św. Franciszka z Asyżu oraz Klub Seniora z Gm. Stryszów, dzieci w rocznicę I Komunii Św. z rodzicami ze Śląska, Pielgrzymi wędrujący na Jasną Górę z Trzemeśni, , Parafianie Zgromadzenia Ks. Misjonarzy pw. Bł. Anieli Salawy w Krakowie, Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie Os. Na Wzgórzach, Hospicjum Kraków św. Brat Albert, F.Z.Ś. z Tarnowa i z Tarnowa-Krzyż „polecając Bł. Anieli Salawie zbliżającą się Kapitułę i całą wspólnotę prosząc o nowe powołania do FZŚ”.

 

Ad IV. Nawiedzając Sanktuarium Bł. Anieli Salawy, w Sieprawiu, można nawiedzić relikwie Błogosławionej z nabożeństwem (z Wezwaniami do Błogosławionej i uczczeniem relikwii), można nawiedzić Stary Kościół, gdzie znajduje się chrzcielnica… i Obraz Matki Bożej Sieprawskiej z pierwszej połowy XVII wieku oraz nowy obraz p.t. „Mój Anioł pójdzie przed tobą”.  Jest możliwość odprawienia Mszy święte zarówno  w Sanktuarium jak i w Starym Kościele. Miłą chwilę można spędzić również przy Studzience. Przy dobrej pogodzie można by  zrobić wycieczkę  „NA KOPTYKO” – legendarną Skałę w lesie plebańskim lub w ogrodzie przy ognisku…

 

             *Sanktuarium nie posiada jeszcze należytej infrastruktury.

             W planie jest kapitalny remont tzw. „PRAŁATÓWKI”, gdzie będzie „Sala Pamięci”

             oraz pomieszczenie, dla Pielgrzymów z możliwością wypicia gorącej herbaty.

             Obecnie rolę tę pełni plebania, przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej propozycji.

 

             *Jest możliwość skorzystania  z hotelu – restauracji Siepraw-Ski pod stokiem narciarskim. Czynny cały rok. Tel. 012 274 64 91. www.siepraw-ski.pl

                /Właściciel: pan Andrzej Bachleda –słynny olimpijczyk/.

 

Ad V. Książki i foldery.

 

Wydawnictwo „Maria Vincit” 53-023 Wrocław, ul. Upalna 11, tel. kom. 504 696 527  lub 071 3360 86 26 , w tym roku (2009) wydało książkę p.t. „W BLASKACH ANIOŁA Bł. ANIELA SALAWA”.  Jest to już wydanie IV pierwszej biografii napisanej przez O. Franciszka Świątka CSRS (pierwsze wydanie było w roku 1932, następne 1935 i 1949). Czwarte wydanie przygotował i ubogacił w aktualne aneksy pan profesor Jan Pluta.

 

Bardzo interesującą  jest również książka  Teresy Jankowskiej, p.t. „ŚWIĘTA SŁUŻĄCA błogosławiona Aniela Salawa”, wydana w 2008 r. przez Wydawnictwo FIDEI, ul. Truskawiecka 5, 02-929 Warszawa tel/fax: 022 642 12 45 /Seria – O świętych trochę inaczej/.

 

Na 125 rocznicę urodzin Anieli Salawy, poświęcił książkę p.t. „Bł. Aniela SALAWA”, ks. prof. Kazimierz Panuś, którą wydało Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy z serii: „WIELCY LUDZIE KOŚCIOŁA”.

Ks. Bogusław Konopka, Kustosz Sanktuarium w Ziębicach, napisał pracę doktorską, na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, na temat „Błogosławiona Aniela Salawa (1881-1922) Życie i duchowość”. Wydana w r. 2007 na Papieskim Wydziale Teologicznym, pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław,  tel./fax (071) 322 9970 przez Oficynę Wydawniczą „SIGNUM”, ul. Wschodnia 19a, 56-400 Oleśnica, tel. (o71) 398 56 75.

 

*Miesięcznik Rodzin Katolickich „CUDA I ŁASKI BOŻE” nr 3(39)*marzec 2007 z płytą CD „Perła nad perły”.

 

*Przewodnik szlakami polskich tradycji chrześcijańskich, wydany przez Wydawnictwo Turystyczne, w roku 2006, p.t. „Sanktuarium Bł. Anieli Salawy Siepraw”, przybliża nam rodzinną parafię bł. Anieli Salawy i Jej Sanktuarium.

 

*Godzinki o Bł. Anieli Salawie napisane przez Siostrę Janinę Snopek – Stefaniak FZŚ, Poznań, dn. 6.I.2006 r. (Pierwsza redakcja –o. DYdak & o. Franciszek OFM).

 

Hymn z Jutrzni:

 

Witaj siostro Anielo, * klejnocie Krakowa,

Tyś wód ożywczych strumień, * kornych sług królowa.

Tyś siostrą ubożuchną, * Zakonu Trzeciego,

Tyś córką ukochaną * Franciszka świętego.

Serafickiego Ojca * ogrodów kwiat wonny,

Bożego Ducha pełen * mocny mur obronny.

Tyś sługą sług i matką * służba udręczonych,

Pociechą w utrapieniach, * siostrą odtrąconych.

Radości doskonałej * Tyś piastunką błogą,

Niewinnie posądzoną * bezdomną, ubogą.

W nędzy ziemskiej bogatą * łask Bożych lawiną,

Teraz przed tronem Bożym * za ludźmi przyczyną.

 

 

/Premiera odśpiewania Godzinek o Bł. Anieli Salawie miała miejsce w autokarze, w czasie pielgrzymki z Poznania do Sieprawia w r. 2006/.

 

  

NOWENNA DO BŁ. ANIELI SALAWY: pierwszy czwartek miesiąca.

ODPUST: 9 września.

 

Postulat:  1. Trzeba wykonać TESTAMENT O. JOACHIMA BARA, wicepostulatora:

                     MÓDLCIE SIĘ O KANONIZACJĘ BŁ. ANIELI SALAWY!

                2. Z okazji zbliżającej się 20 ROCZNICY BEATYFIKACJI ANIELI SALAWY,

                    w roku 2011 należy zorganizować oficjalne obchody tej Rocznicy przez Kościół 

                    w Polsce, a przede wszystkim Archidiecezję Krakowską.

rozne-pl-36
939683
Dzisiaj: 3
Wczoraj: 80
Ten miesiąc: 2.209