Od redakcji: W związku z błędnymi informacjami podawanymi w prasie, jakoby wkładka wewnątrzmaciczna była środkiem antykoncepcyjnym, podajemy zestaw cytatów z fachowej medycznej literatury ukazujący jej prawdziwe wczesnoporonne działanie.

Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, czyli połączenia żeńskiej komórki rozrodczej - jaja z męską - plemnikiem; połączenie to następuje w jajowodzie. Poczęta istota ludzka (zwana niekiedy w języku medycznym blastocystą, zarodkiem) wędruje jajowodem do macicy, w ściance której się zagnieżdża.
Poniżej podano kilka fragmentów publikacji medycznych na temat wczesnoporonnego działania wkładki wewnątrzmacicznej:

"Ogólnie można powiedzieć, że IUD nie zapobiega zapłodnieniu komórki jajowej. Mechanizm działania polega na niedopuszczeniu do zagnieżdżenia się już zapłodnionej komórki jajowej około 7. dnia i poronieniu jej".
(R. Czekanowski "Zarys ginekologii zachowawczej", Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1985, str. 258)

"Obecność ciała obcego , jakim jest kształtka oraz jonów miedzi, wywołuje odczyn zapalny błony śluzowej macicy. Nacieki leukocytów i zmienione przemiany enzymatyczne w błoni śluzowej sprawiają, że jest ona niezdolna do przyjęcia zarodka, a więc dochodzi do wczesnego poronienia zarodka sześcio-, siedmiodniowego".
(Miłość, prokreacja, odpowiedzialność" red. doc. dr hab. med. W. Fijałkowski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, str. 57)

"Uwalniające się z wkładki substancje, jak np. miedź, powodują bezbakteryjne zapalenie błony śluzowej macicy i zmiany biochemiczne w błonie, co zapobiega zagnieżdżeniu się jaja płodowego".
(Domowy poradnik medyczny", red. prof. dr hab. med. K. Janicki, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, str. 600)

Pigułka poronna RU-486

Aborcja dokonana za pomocą pigułki RU-486 zabija dziecko do 60. dnia od poczęcia. Komplikacje zdrowotne po zażyciu pigułki RU-486 są częste. W literaturze medycznej opisany jest przypadek z USA wykrwawienia sie na śmierć kobiety po zażyciu pigułki. 99% kobiet zgłasza niepożądane efekty, prawie wszystkie doznają bólu. Producent pigułki RU-486 jest kontynuatorem producenta cyklonu B, gazu, którym dokonywano ludobójstwa w obozach koncentracyjnych III Rzeszy. Producentem pigułki jest francuska firma Group Roussel-Uclaf, filia zachodnioniemieckiego giganta farmaceutycznego Hoechst. Hoechst pierwotnie nazywał się I. G. Farben, a nazwę zmienił po II wojnie światowej, by zapomniano o złej reputacji tej firmy. Spadkobiercy I. G. Farben zarabiają pieniądze na zabijaniu milionów nienarodzonych dzieci.

 

rozne-pl-55
936237
Dzisiaj: 135
Wczoraj: 431
Ten miesiąc: 5.141