Dzień Skupienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Krakowskiego
Konferencja Ks. Piotra Kluski 

I. Rocznica Beatyfikacji Anieli Salawy i w roku Beatyfikacji Jana Pawła II.
II. Błogosławiona świecka.
III. Obchody 20-lecia Beatyfikacji, w Sieprawiu.

I.

     Przeżywamy 20-tą Rocznicę Beatyfikacji Anieli Salawy. Miesiąc temu przeżywaliśmy beatyfikację Tego, Który beatyfikował naszą Patronkę. Ta zbieżność: Beatyfikacja Jana Pawła II w 20-tą Rocznicę Beatyfikacji Anieli Salawy jest dla nas czymś szczególnie wymownym.

Jeszcze jako kapłan, a potem biskup i kardynał Karol Wojtyła był urzeczony osobą Anieli Salawy – jej pobożnością, jej męstwem w cierpieniu, jej świętością.

Podczas procesu beatyfikacyjnego biograf Anieli Salawy O. Albert Wojtczak opowiadał: Powszechnie było znane, że Jego Eminencja Kardynał bywał często na grobie Służebnicy Bożej. Wiedziano też, że Ksiądz Kardynał bardzo pragnął wyniesienia na Ołtarze Służebnicy Bożej Jadwigi Królowej Polski. W związku z tymi dwoma faktami mówiono: KSIĄŻĘ PAN CHODZI NA GRÓB SŁUŻĄCEJ, ABY POMOGŁA MU BEATYFIKOWAĆ KRÓLOWĄ.

7 kwietnia 1969 roku, Kardynał Karol Wojtyła, poświęcając dzwony w Parafii Siepraw – był to Poniedziałek Wielkanocny – mówił kazanie na temat „Jesteśmy świadkami zmartwychwstałego Pana”. Kończąc powiedział: „Moi drodzy bracia i siostry, parafianie sieprawscy… Bądźcie tak jak kiedyś i ci Apostołowie, i uczniowie Jezusa, i niewiasty, o których czytamy w Piśmie Świętym – bądźcie świadkami zmartwychwstania Pana Jezusa. Tak jak była świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa – i to wymownym, żarliwym – ta wasza rodaczka sieprawska Sługa Boża Aniela Salawa, o której wyniesienie do Chwały Ołtarzy wciąż zabiegamy i modlimy się. Bądźcie i wy, mając w niej taki przykład, świadkami zmartwychwstania Pana Jezusa, przez prawdziwe, chrześcijańskie życie, bez względu na to, jaka jest wasza praca, jaki jest wasz zawód, jakie jest wasze powołanie, jakie są trudności, czy cierpienia tego życia.

Jan Paweł II, 13 sierpnia 1991 roku był bardzo szczęśliwy, że nadeszła ta chwila, w której mógł ogłosić Anielę Salawę Błogosławioną.

Zawsze patrzył na Nią w kontekście św. Królowej Jadwigi. Służąca i Królowa… TYCH DWÓCH POSTACI NIGDY NIE ROZŁĄCZAJCIE… bo służyć to królować, a królować to służyć. Przecież i Chrystus nie przyszedł, żeby Mu służono, lecz żeby  służyć. SŁUGA JAHWE.

II.

Aniela Salawa – Błogosławiona świecka

     W roku 1987, a więc 4 lata przed Beatyfikacją Anieli Salawy, odbył się w Rzymie Synod Biskupów poświęcony powołaniu ni misji świeckich w Kościele i świecie.

Owocem tego Synodu jest Adhortacja CHRISTEFIDELES LAICI. Ten dokument, dla katolików świeckich, to pewnego rodzaju KONSTYTUCJA.

     Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Christifideles laici, podaje definicję osób świeckich.

Kim są świeccy? Odchodzi od definicji negatywnej mówiącej, że „świeccy, to ludzie, którzy nie mają święceń kapłańskich”. Według nowej definicji osoba  świecka to „pełnoprawny członek Kościoła… obdarzony specyficznym powołaniem, którego celem jest szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi”.

Świeccy, a więc: kobiety i mężczyźni, ludzie starzy i dzieci, zdrowi i chorzy „nie tylko należą do Kościoła, oni są Kościołem”.

Laikat na mocy chrztu i bierzmowania uczestniczy w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa.

Ojciec Święty mówi o wielkiej odpowiedzialności wszystkich chrześcijan za Kościół. „Bierność staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności”. Stąd między innymi wypływa obowiązek uczestnictwa świeckich w działalności politycznej i tworzeniu kultury. „Oby wiara zakwitła kulturą…”.

Świeccy mają udział w nowej ewangelizacji. „Świeccy mogą spełniać to zadanie pod warunkiem, że zdołają przezwyciężyć rozdźwięk pomiędzy Ewangelią a własnym życiem”.

Przejmującym orędziem nowej ewangelizacji jest prawda objawiona, która mówi, że człowiek jest kochany przez Boga. „Każdy chrześcijanin może i musi słowem oraz życiem głosić: „BÓG CIĘ KOCHA!”.

     Wspaniałym przykładem heroicznej świętości w stanie świeckim jest Bł. Aniela Salawa (1881 -1922). Odnalazła ona  swe powołanie do świętości właśnie jako  osoba świecka – w stanie świeckim i w bardzo trudnych warunkach.  O. Ambroży Sanna, postulator: „Pobożna i młoda Aniela posiadała jasne zrozumienie tej wspaniałej nowości wynikającej z chrztu i czuła się zobowiązana do jej głoszenia”. W Dzienniku zapisała: „Wyrażam moja wdzięczność, że zostałam dzieckiem Boga i córką Kościoła Świętego. Pan Jezus nieskończenie umiłował duszę moją… dał mi rozum, wolę, pamięć, serce, żebym Go kochała”.

    Aniela Salawa miała głęboką świadomość uczestniczenia w potrójnym urzędzie, w potrójnej misji Chrystusa.

W misji kapłańskiej Chrystusa: „O, daj mi Panie tę łaskę, abym ja była, jak Ty, taką ofiarą między niebem a ziemią, takim przebłaganiem za grzechy najpierw moje, a i za grzechy całego świata” (Dz 100);

W misji prorockiej Chrystusa:  Pod wpływem lektury Ewangelii, w jej życiu wewnętrznym pojawiają się takie wyrażenia: „Jezus mi dał  zrozumieć”. „Jezus zaprosił mnie”, Jezus dał mi odczuć”, „Jezus pouczył moją duszę”. Odważnie upominała przyjaciółki jeżeli zachowały się inaczej niż należało według chrześcijańskiej moralności;

W królewskiej misji Chrystusa: „Miała w sercu troskę o szerzenie wiary, gdyż modliła się za misje i misjonarzy, składała ofiary na misje, uczestniczyła w akcjach misyjnych w kościołach krakowskich, prenumerowała czasopisma misyjne. Aniela Salawa pragnęła również Królestwa Bożego pełnego mocy w swojej Ojczyźnie. Tęskniła za pełną wolnością polityczną Ojczyzny. Pałała wielką miłością do ojczyzny. Modliła się o wolną Polskę… i pragnęła, by Polska była wolna i katolicka” (O. Sanna).

W czasie wojny światowej, z tych właśnie motywów odwiedzała rannych żołnierzy znajdujących się w szpitalach. Rozmawiała z nimi o wierze, zachęcała ich do przyjęcia sakramentów. Słabych w wierze przekonywała o prawdach wiary. 

     Bracia i Siostry! I wy – jako osoby świeckie  - macie szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi, wykonując swój zawód, angażując się w życie polityczne, kulturalne… Naśladujmy naszą Patronkę Błogosławioną Anielę Salawę i żyjmy nauką Błogosławionego Jana Pawła II: „Każdy chrześcijanin może i musi słowem oraz życiem głosić, że Bóg jest Miłością”.

     Nieśmy to orędzie braciom i siostrom: BÓG CIĘ KOCHA!

III.

Drodzy Ojcowie oraz Franciszkańscy Bracia i Siostry!

     Na początku tego roku powstał u nas – w Sieprawiu, w rodzinnej Parafii Anieli, skąd wyszła na służbę do Krakowa – KOMITET OBCHODÓW XX-lecia BEATYFIKACJI ANIELI SALAWY. Pragnę podzielić się z Wami, w jaki sposób w Jej rodzinnej Parafii jest przeżywane to XX – lecie.

13 marzec. Parafianie zgromadzili się na Muzyczno-poetyckim rozważaniu Drogi Krzyżowej p.t. „Idziemy za Tobą”. Rozważania opracował  Zespół NORO LIM. Dwie osoby stworzyły piękne religijne dzieło artystyczne i postanowiły podzielić się tym z innymi. Pan Rafał malował obrazy Stacji Drogi Krzyżowej. Pani Ewa kontemplując wizję malarza tworzyła poezję religijną. Obraz i Słowo daje niezwykłe przeżycie kroczenia za Chrystusem dźwigającym Krzyż.

8 kwiecień. Po zakończeniu Rekolekcji Wielkopostnych, przeżyliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Sieprawia. Krzyż niosły różne stany zmieniając się od Stacji do Stacji. Drogę oświetlały pochodnie.

12 – 19 kwiecień. Odbyła się Parafialna Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Celem tego pielgrzymowania Śladami Jezusa, po Jego ziemskiej Ojczyźnie, było umocnienie wiary przez kontakt z tak zwaną „Piątą Ewangelią”.

1 maja. Dzieliliśmy zadumę i radość z całą Polską, z całym Kościołem Powszechnym, z Beatyfikacji Jana Pawła II.

8 maj. Delegacja z Relikwiami Bł. Anieli Salawy wzięła udział w Ogólnopolskim Dziękczynieniu za Beatyfikację Jana Pawła II w procesji z Wawelu na Skałkę.

3 czerwiec. Finał Konkursu o BŁ. Anieli Salawie, w którym wzięły udział Szkoły Podstawowe Parafii i Gminy Siepraw. Równocześnie wręczono dyplomy i nagrody zwycięzcom Szkolnego Konkursu Plastycznego, p.t. Bł. Aniela Salawa w oczach dziecka”.

4 czerwiec. W obchody 20-lecia wpisujemy także dzisiejszy Dzień Skupienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Regionu Krakowskiego.

26 czerwiec. Koncert Chóru ORGANUM, CANTATA i RICERCAR. W Programie: Koncert Hendla (organy) – Słowik i Kukułka. W Koncercie weźmie udział Agnieszka Stefańska, żona Marka Stefańskiego (córka Radwanów).

3 lipiec. W tym kościele – w kościele chrztu bł. Anieli Salawy zostanie otwarta Autorska Wystawa Fotografii Andrzeja Bujasa: TACY BYLIŚMY. Wystawa jest organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sieprawia.

13 sierpień. Ipsa die beatyfikacji, będzie tradycyjna uroczystość przy Studzience: Msza Święta i procesja z Relikwiami bł. Anieli Salawy do Starego Kościoła (Dróżki Sieprawskie).

15 sierpień. Koncert p.t. NA POWRÓT TYM CZYM W ISTOCIE JESTEM. Opracowany i wykonany przez Zespół NORO LIM, w oparciu o „Dziennik Anieli Salawy”.

     Główne uroczystości dziękczynne w Sieprawiu – w Sanktuarium Bł. Anieli Salawy, będą 9 września (130 rocznica urodzin), z udziałem Ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

     Dziękując Bogu za dar Beatyfikacji sprzed 20 lat, będziemy zarazem dziękować za Beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II.

     W czasie TRIDUUM poprzedzającego odpust, do Relikwii Bł. Anieli Salawy będzie pielgrzymował nasz dekanat Mogileński:

6 września: Parafia Gaj, Głogoczów, Kraków – Opatkowice.
7 września: Krzyszkowice, Libertów, Mogilany.
8 września: Rzeszotary, Świątniki Górne, Włosań.
9 września: Uroczysta Suma odpustowa,o godz. 18.00. /20-lecie beatyfikacji i 130 rocznica urodzin Anieli Salawy/.

11 września. /Niedziela po  Odpuście/: Uroczystość organizowana przez Towarzystwo Walki z Kalectwem, Gmina i Parafią Siepraw  - SIEPRAW BEZ BARIER. Po uroczystej Sumie  impreza plenerowa na Stadionie LKS Karpaty.

Siepraw, 4 VI 2011 r.

rozne-pl-66
936235
Dzisiaj: 133
Wczoraj: 431
Ten miesiąc: 5.139